Avd. Lena

Avd. Gjøvik

Våre siste nyheter

Elevens egen side

Gjøvik Trafikkskole bruker TABS sin elev-App , Tabselev.no  På TABSelev.no har elevene full kontroll på opplæringen via sin smarttelefon: • Se neste kjør...

Les mer

Søknad om førerkort

   Før du kan ta teorieksamen må du levere søknad om førerkort for den aktuelle førerkortklassen. Dette gjøres ved å logge inn på «Din Side» på www.vegve...

Les mer

Om trafikkskolen

Gjøvik Kjøreskole, senere Gjøvik Trafikkskole A/S, ble startet i 1948 av Eigil Valle. Svigersønnen, Helge Holst, begynte i 1969, og kjøpte skolen sammen med sin kone i 1978.

Trafikkskolen ble etter hvert en av landets største trafikkskoler.
Allerede i 1971 anskaffet skolen automatgiret bil med diverse ekstra utstyr for opplæring av bevegelseshemmede. Dette førte med seg opplæring på spesialbiler med bl.a. "joy-stick". Opplæringen av bevegelseshemmede har i alle år foregått i nært samarbeide med Sunnaas, andre rehabiliteringssentere og Hjelpemiddelsentralene. Gjøvik Trafikkskole opparbeidet seg således en meget bred kompetanse på dette området.

Roger Kristiansen har hatt det faglig ansvarlig for trafikkopplæringen på Gjøvik Trafikkskole i over 20 år. Tom Hagen har også hatt dette ansvaret. Idag er det Daniel Kolby.

Bil og mc-opplæring har Gjøvik Trafikkskole drevet med i over 50 år og fullstendig opplæring frem til førerbevis på moped og mopedbil. Vi er også ledende på tilhengeropplæring i distriktet.

Brita og Helge Holst solgte skolen til tre av de ansatte i 2000. Skolen ble da drevet under ledelse av Roger Kristiansen som ble ansatt ved Gjøvik Trafikkskole i 1979 fram til 2008.

Fra 1. januar 2008 og til 1. januar 2017 var Tom Hagen (tidligere eier av Hagen og Sandaker Trafikkskole) eier og daglig leder for denne skolen. Det Faglige ansvaret er det Daniel Kolby som har.

Fra 1. Januar 2017 er det Daniel Kolby som er daglig leder og eier for skolen. Skolen har 12 ansatte og underviser i klassene A, A1, A2, AM 146, B, BE, B96, B automat samt trafikalt grunnkurs. Vi er også kvalifiserte til Eco driving kurs og handikap undervisning.

Gjøvik Trafikkskole har to avdelinger. Den ene i Trondheimsvegen 9a på Gjøvik og den andre på Lena, avdeling Toten, i Fagerheimgården midt i Lenagata.

Følg oss på sosiale medier!

Gjøvik Trafikkskole AS på Facebook

Kommende aktiviteter

20. nov / Gjøvik, eleven må være fylt 15 år! (mørkekj.demo 4/12, tidspunkt står i brev som blir sendt ut) / 3.300 kr

21. nov / Trondhjemsvegen 9 A, Gjøvik / 1.500 kr

11. des / Trondhjemsvegen 9 A, Gjøvik / 1.500 kr

15. jan / Trondhjemsvegen 9a, Gjøvik. Eleven må være fylt 15 år! (inkl. mørkekj.demo 29/1,tidspunkt står i brev som blir sendt ut) / 3.300 kr

Ta kontakt

Adresse

Trondhjemsvegen 9A

2821 Gjøvik

611 72 109

info@gt.no

Messenger